Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Introducció

L'Associació d'Usuaris de Java de Catalunya (AUJAC) era una associació sense ànim de lucre que pretenia agrupar tots els usuaris en alguna de les seves formes diverses del llenguatge de programació orientat a objectes Java creat per James Gosling a Sun MicroSystems.
L'AUJAC és va forjar com a idea durant la celebració d'un curs de Java i sota la creació inicial del JUG de Sabadell per part de Jordi Pujol Ulied, fundador i president de l'AUJAC en tota la seva existencia, durant l'abril de l'any 2000.
L'interès va ser molt alt i aviat es va convocar una primera reunió per establir els estatuts i la primera Junta Directiva. Les reunions és succeïren amb rapidesa i amb un esforç col·lectiu important que és podia fer patent en les diverses trobades que es feien a Sabadell, seu de l'entitat.

Els socis fundadors de l'AUJAC van ser:

  • Jordi Pujol Ulied (president)
  • Xavier Pi i Palomés (sotspresident)
  • Marc Munill i Bernandich (secretari)
  • Josep Folch i Serra (tresorer)
  • German Munuera Pubill (vocal)
  • Mònica Rayo Moragon (vocal)
  • Albert Soler i Crosas (vocal)
  • Pere Brugue i Pujol

A finals de l'any 2000, es va constituir i reconèixer l'associació per part de la Generalitat de Catalunya, i sent inscrita al Registre General d'Entitats Juridiques amb numero d'inscripció: 23889
D'altra banda l'AUJAC va ser reconegut per Sun MicroSystems com a JUG oficial de Catalunya, i en l'any 2003 l'AUJAC esdevé el 16é JUG més important del món: Top25 JUG Program.