Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Difusió

En quant a la difusió de la tecnologia, AUJAC va promoure l'organització del Sun Tech Day a Sabadell el 2004 i tres edicions de les Jornades Java Catalanes, siguent el primer grup no empresarial, que organitzava a Espanya un event d'aquest caracteristiques, copiat després per JavaHispano, que en feu dos edicions, després d'haver assistit com a espectador a les primeres.

Tal i com és citava a la definició de les Jornades Java Catalanes aquestes eren:

"Les “Jornades Java Catalanes” són un esdeveniment enfocat a apropar les tecnologies Java i altres tecnologies afins a la comunitat catalana. És un esdeveniment obert a tothom, enfocant-se en un ampli ventall de sectors de la societat catalana: universitari, empresarial, usuaris finals i públic en general.

L'objectiu de les Jornades Java Catalanes és recórrer al llarg de les diverses edicions totes les universitats de parla catalana, tant de Catalunya, com València, Illes Balears i la Catalunya Nord, per poder acostar-nos a tot el públic del món universitari català de la mà d'empreses tecnològiques residents en aquesta àrea.

S'estableix una periodicitat anual a l'event.

La llengua d'expressió i treball de "les Jornades Java Catalanes" és, per defecte, el català. Exceptuant en aquelles activitats en què, per forania de les persones que les desenvolupen, s'hagin d'efectuar en les llengües d'expressió de les mateixes.

L'àmbit d'actuació i divulgació de les "Jornades Java Catalanes" són totes aquelles contrades de parla catalana.

Les Jornades Java Catalanes basen el seu àmbit de difusió en tres ambits predominants: empresa,universitat i societat."

AUJAC va ser pionera en l'estat espanyol, l'any 2003, en ser la primera organització sense ànim de lucre que aconseguia reunir en un mateix event sobre Java, el món universitari, l'empresarial i el públic en general, fent de nexe d'unió entre ells. Un event que té com a objectiu recorre totes les seus d'universitats catalanes sense excepcions.
Aquesta posició d'iniciativa i lideratge conjunta entre AUJAC i totes les universitats catalanes, va fer que el present model s'adoptès en el seu moment per altres entitats similars arreu de l'estat espanyol a l'hora de realitzar esdeveniments similars donant fe de l'èxit de les mateixes.