Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Dissolució

Segons els acords pressos a la darrera Assemblea General de Socis, el dimarts 24 d'octubre de 2006 a les 20:00 hores, es va aprovar per vots superiors a dues terceres parts dels socis assistens, la dissolució de l'associació.
Les raons que van portar a la dissolució van ser principalment dues, tal i com van ser expresades en la reunió:

  • El poc suport per part de les empreses implicades, i sobretot de l'empresa matriu, Sun MicroSystems, que retallaren finalment el finançament de l'entitat.
  • D'altra banda, el problema del voluntarisme tecnològic, com a mínim a Catalunya, un concepte que no acaba de ser entès per la societat.
  • La gent associa la tecnologia amb afers de caire materialista d'on treure sempre un profit i això comporta que hi hagi molt poca gent disposada a col·laborar si no hi ha un incentiu econòmic.
  • I en "col·laborar", s'enten en una aportació activa i constant.
  • El voluntarisme tecnològic pot també madurar i ser alguna cosa més que participar en el desenvolupament d'un software o participar a la xarxa sense sortir de casa.

Es tanca així un cicle en que l'AUJAC va ser la més important entitat no empresarial dedicada a la difusió del Java.