Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Govern

Al llarg de la seva existència, l'AUJAC és va compondre de diverses juntes directives.

Els membres que composen la Junta Directiva, segons marcaven els estatuts, eren escollits cada dos anys dins de l'Assemblea General de Socis, i es poden tornar a presentar al càrrec els anteriors membres sense cap perjudici.
Durant el primer bienni d'existència de l'AUJAC (2000-2002) la Junta Directiva va estar composada per les següents persones:

President: Jordi Pujol Ulied
SotsPresident: Xavier Pi Palomes
Tresorer: Josep Folch i Serra
Secretari: Marc Munill Bernándich
Vocals:
German Munuera Pubill
Ignasi Pérez Valls
Mònica Rayo Morajón
Albert Soler Crosas

Desprès de celebrar-se les eleccions en l'any 2002 la Junta Directiva de l'AUJAC va quedar composada pel període 2002-2004 de la següent forma:

President: Jordi Pujol Ulied
SotsPresident: Josep Ros Navarro
Tresorer: Josep Folch i Serra
Secretària: Mònica Rodríguez Gili
Vocals:
Mònica Rayo Moragón
David Villegas Terrín
Aleix Torres Casas

En el periode 2004-2006, la junta directiva va quedar composada de la següent manera:

President: Jordi Pujol Ulied
SotsPresident: Aleix Torres Casas
Tresorer: Jordi Marques del Aguila
Secretari: Maiol Xercavins i Simó
Vocals:
David Villegas Terrín
Josep Folch Serra
Inma Camacho Arellano