Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Avís Legal

Informació general de la pàgina

La present web AUJAC.cat és una pàgina dedicada a preservar la informació relativa a l'Associació d'Usuaris de Java de Catalunya, entitat dissolta el dimarts 24 d'octubre de 2006.
El domini web així com la infraestructura necessaria pel seu funcionament es proporcionada de forma altruista per l'empresa JOINSO IT CONSULTING AND ADVICE, S.L. amb NIF B65917130.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina AUJAC.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts, són de titularitat de JOINSO i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació, però sota nomès el pretext de l'únic objectiu d'aquesta pàgina tal i com s'ha citat en el punt anterior.
La informació difosa a la pàgina és de domini public.

Condicions d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web AUJAC.cat (en endavant la Web), que JOINSO posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. Aquest accés implica la seva acceptació sense reserves.
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per JOINSO sota els criteris de la bona fe i respectant en tot cas els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Usos permesos

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut de la Web només si es compleixen les següents condicions:

1. Que sigui compatible amb la finalitat de la Web.
2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a l’ús personal i privat o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
3. Que cap dels continguts relacionats amb la Web siguin modificats de cap manera.
4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l’acompanyen.

Reserves de domini

JOINSO es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Responsabilitats

1. Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

JOINSO no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. JOINSO realitzarà totes aquelles tasques per a corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tinguem notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

2. Exempció de responsabilitats per l’ús del lloc web

Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que hi conté és de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari que la realitzi. JOINSO no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.
JOINSO no es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

1. la presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Web.
2. un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, la seva revenda, com també la lesió de drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de JOINSO donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser a la seva pàgina principal, i queden expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web a favor de tercers no autoritzats.

Comunicats

Aquest pàgina i els seus serveis associats no emeten cap comunicat.