Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Projectes de col·laboració

L'AUJAC impulsa diversos projectes de col.laboració amb entitats d'arreu del territori.
Basicament s'estenien en dos eixos principals: aquelles activitats que oferissin una sèrie de serveis a la comunitat, i d'altra l'impuls de la tecnologia en arees docents.

Cal destacar que dins de l'àmbit de la docència, l'AUJAC va signar amb l'Universitat Autònoma de Barcelona, diversos convenis de col.laboració entre els que destaquen la impartació de cursos d'estudis propis així com la direcció de projectes de fi de carrera sota la tutela de Jordi Pujol Ulied, president d'AUJAC.

Cal destacar que és signaren dos projectes de fi de carrera:

  • LABOR: Borsa de Treball, per Anna Torres, que va rebre la qualificació de: Notable
  • hosting.AUJAC.org, per Aleix Torres Casas, que va rebre la qualificació de: Matricula d'Honor

Referències:


[1] Servei de biblioteques de l'UAB:
Borsa de treball Labor / memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió presentada per Anna Torres Ribas i dirigida per Jordi Pons Aróztegui
[2] Servei de biblioteques de l'UAB:
Projecte hosting.aujac.org : memòria del projecte d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes / presentada per Aleix Torres Casas ; i dirigida per Jordi Pons Aróztegui