Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Objectius

En els estatuts (no vigents) s'indicava, en el seu article número 2, el següent:

"Els fins de l'associació són:

1.- Agrupar tots els usuaris del llenguatge de programació Java de Catalunya així com altres aspectes que hi tinguin relació amb aquest llenguatge.
2.- L'associació és en si una representació orgànica del JUG (Java Users Group ) a Catalunya, declarat dins la promoció d'associacions d'usuaris (http://community.java.net/jugs/) impulsada per la companyia creadora del llenguatge, Sun MicroSystems, indicant que és declara com a associació sense ànim de lucre i per tant no te cap connexió comercial amb l'empresa i tan sols hi manté vincles d'associacionisme d'usuaris.
3.- Fomentar i impulsar la societat de la informació catalana, en tots els àmbits possibles. Es declarà el català com a llengua d'expressió i de treball de l'associació."