Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Formació

Dins del programa de formació és pretenia:

  • Facilitar l'accès a tots els interessats a les tecnologies Java.
  • Establir un pla comu de formació a tota l'area catalana, que es regeixin pel mateix criteri d'evaluació i formació, amb un programa de cursos unitari.

El pla tingué un éxit notable, i tingué com a principals clients el Futbol Club Barcelona, la Fundación Once o la Universitat Autonòma de Barcelona.
El pla de formació també va permetre la creació del Master sobre Java impartit a la Fundació Indústries de la Informació, entitat impulsada pel Sr. Antoni Farrés.
Altrament, també és van impartir cursos d'estudis sobre propis sobre la tecnologia a l'EUIS, Escola Universitària d'Informàtica de Sabadell, adscrita a la UAB.