Aujac

Associació d'Usuaris de Java de Catalunya > Activitats

Les activitats principals de l'AUJAC és centraren en tres eixos principals: formació, difusió i projectes de col.laboració.